Sindre Øverås

Dagligleiar/Anbudsregning
Tlf:48216650

E-post: sindre@sor-entreprenor.no

Ingar Sandok Ringhus

Styreleiar/Prosjektleiar
Tlf: 95937203

E-post: ingar@sor-entreprenor.no

Fakturainfo

Faktura på EHF er ønskelig

Org nr: 922 846 278
Adresse: Norigardsvegen 3, 3880 Dalen
E-post: post@sor-entreprenor.no
Fakturamottak: sorentreprenor@ebilag.com